Nedan presenteras vi som är personerna bakom Sonark. Varje medarbetare har sin bakgrund och specifika talang vilket gör att vi tillsammans blir ett engagerat och härligt team. På Sonark är det kollegiala samspelet en grundförutsättning för att nå de mål vi satt upp, samt att leverera bästa möjliga kvalitet.

Att vi alla är så olika, både som personer men också sett till våra olika kompetensområden gör att vi blir en heterogen grupp där alla får framföra sin version av arkitektur.