Sonark är ett fristående arkitektkontor som startades 1984.

Från och med 1 juli 2019 är Sonark medarbetarägt, då 9 medarbetare klivit in i företaget och blivit delägare tillsammans med arkitekterna Per Larsson och Eva-Carin Jagefeldt.

Vi är blandat arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer.

På Sonark arbetar vi med allt från programarbete, idé- och förslagsskisser, byggprojektering, projektledning till färgsättning och inredning. Våra kunder är allt från stora företag, kommuner och landsting till privatpersoner.

Vår målsättning är att vara en väl fungerande del i en grupp som tillsammans skapar vackra, funktionella hus och miljöer som alla kan vara nöjda och stolta över. Vi vill se varje projekt oberoende av storlek som en spännande utmaning.

Våra ledord gäller fortfarande!

Fortfarande roligt att gå till jobbet.

Fortfarande nyfiken på nya utmaningar.

Fortfarande gäller våra ledord: Kreativitet, kunskap, lyhördhet och uppriktighet.

Fortfarande vill vi skapa vackra miljöanpassade och funktionella hus där människor trivs och mår bra.

Fortfarande är det bästa projektet ej påbörjat!